top of page

Hvad koster hjernetræningen?

Idet hjernetræning er en individuel proces, er det forskelligt, hvornår den enkelte vil opleve bedring.
 
Vi anbefaler, at klienten følger et træningsforløb på minimum 20 træninger, idet vi ved, at det har den bedste vedvarende effekt.

 

Det er muligt at søge om økonomisk støtte i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) samt Barnets lov §86 "Hjælp til dækning af nødvendig udgifter". Læs herom nedenfor.


Pris:

Opstart (varighed ca. 2 timer)                                                                                                                                1.450 kr.


Inkluderet i opstart er:
- en dybdegående samtale (for at finde frem til den korrekte træning)
 
- en test
 - der tilbydes en kort prøvetræning (varighed af 15-20 min.), hvis klienten har overskud til det. 
   (
Denne prøvetræning tilbydes kun i sammenhæng med opstartssessionen for en ny klient).

Efterfølgende træninger (hver træning starter og slutter med en kort samtale)                                           850 kr.

Et klippekort med 10 træninger                                                                                                                          8.000 kr.

TOP_4979.jpg

Det er muligt at søge om økonomisk støtte hos kommunen

Tilskud i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er den hovedlov, der regulerer jobcentrenes indsats over for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få dem i ordinært job så hurtigt som muligt.

Hjælp til dækning af nødvendig udgifter jf. Barnets lov §86

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller den indgribende kroniske eller langvarige lidelse og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 2     Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn eller den enkelte unge, herunder     

               merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.

Stk. 3     Dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.348 kr. pr. år (2023-niveau). Ydelsen

               fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

 

Stk. 4     Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.

 

Stk. 5     Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til efter stk. 1 og betingelserne herfor.

Ring gerne helt uforpligtende på 58 55 10 90 og hør nærmere om et muligt træningsforløb.

Vi er klar til at besvare dit opkald på hverdage i tidsrummet fra kl. 08.00 - 15.00.

bottom of page